SWG / CWG / xWG

SWG – Slovak Wood Geocoin

SWG je skratka oficiálneho názvu Slovak Wood Geocoin. S nápadom výroby „drevených koliesok“ prišli českí kešeri s nickmi Poník a JPAgeo koncom roku 2005. Z dôvodu nedostupnosti kovových geocoinov v začiatkoch Geocachingu u nás vymysleli túto náhradu, ktorá sa rozšírila po celej Európe a už o nich vedia aj v Geocaching HQ.

Pôvodná česká verzia má skratku CWG (Czech Wood Geocoin) a od toho sú odvodené aj ostatné štátne názvy. Všeobecne sa však používa skratka xWG, kde sa za „x“ dosadzuje názov štátu – SWG, CWG, PWG, DWG, AWG…

Rubová strana

Rubová strana xWG sa mení v závislosti od štátu z ktorého pochádza konkrétny kešer, resp. podľa štátu, kde sa koná event. Slovensko tak má za zadnej strane SWG logo geocachingu, nápis Slovak Wood Geocoin a rok výpalu (aktuálne rok 2018). Niektorí kešeri si však dávajú aj na rubovú stranu vypáliť vybraný obrázok. Takéto drievko však nie je zaradené ako „osobné alebo eventové“, ale ako „ostatné“ do oficiálneho katalógu. V prípade záujmu o zmenu zadnej strany je potrebné sa informovať o možnostiach ešte pred výpalom.

Kritéria pre zaradenie do oficiálneho katalógu

V oficiálnom katalógu sú SWG začlenené do niekoľkých skupín. Pre zaradenie do katalógu musí byť vyrobených najmenej 50 ks SWG z jednej verzie. Drievka, ktoré to nespĺňajú nebudú v katalógu zaradené.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY:

1) Nick musí presne sedieť s registráciou na GC. Sú povolené 2 nicky na jednom SWG / xWG cez znak „&“. Povolená je aj zmena diakritiky, či zmena malých písmen na veľké a naopak.

2) Font a jeho veľkosť je pevne stanovená, nemôže sa meniť s výnimkou eventových, kde je prípustná zmena veľkosti fontu z 11 na 10 bodov, prípadne skrátenie názvu.

3) Nie je povolené meniť okružie SWG, ani design, ani obsahovo, napr. na negatív /tmavý okraj SWG / xWG, inak bude zaradené ako chybné.

Osobné SWG

SWG obsahujúce v názve nick kešera, ktorý je priradený k profilu na geocaching.com

1) Všetky SWG / xWG pre jeden nick majú rovnaké poradové číslo, rozlišujú sa číslom verzie.

2) Odporúča sa, aby meno na SWG presne odpovedalo nicku na geocaching.com (s výhradou diakritiky).

3) k nicku môžu byť pripojené rôzne texty: & team, s rodinou, z Nitry, & druhý nick a podobne.

Eventové SWG / xWG

Eventové SWG je drievko za účelom usporiadania oficiálneho eventu publikovaného na geocaching.com

1) Patria sem SWG, ktoré sú priradené ku konkrétnemu listingu eventu, resp. je ich príslušnosť k nejakému eventu známa z názvu.

2) Názov SWG nemusí presne odpovedať názvu eventu. Typické je skrátenie textu z dôvodu nedostatku priestoru.

3) Prípadný ďalší požadovaný text je možné umiestniť kamkoľvek do priestoru pre obrázok (platí obecne).

SWG ku keškám

Ide o stále žiadanejšie SWG k jednotlivým keškám. Väčšinou slúžia ako odmena pre nálezcov pri náročnejších keškách (lezecké a podobne).

1) Patria sem SWG priradené k listingu kešky, prípadne ich príslušnosť je zjavná k názvu kešky.

2) Názov SWG nemusí presne odpovedať názvu kešky.

2) Často sa uvádza aj GC kód kešky ku ktorému SWG patrí.

Chybné SWG

Nespĺňajú pravidlá pre zaradenie do oficiálneho katalógu, ale už keď existujú, budú tam zaradené ako „chybné“. Ide o kolieska, ktoré sú napríklad inverzné alebo:

1) Nemajú štandardnú zadnú stranu (rub).

2) Dolný text na prednej strane musí byť v bežnom formáte a musí obsahovať slovo GEOCACHING.

3) Horný text na prednej strane je štandardne umiestnený a je napisaný bezpätkovým písmom typu sans-serif veľkosti 9-13 bodov.

4) SWG nesplňajúce ani tieto minimálne podmienky nemôžu byť zaradené do katalógu.